سلام من دو ساله ازدواج كردم و زندگي خوبي دارم ولي به تازگي به خاطر سندگي خانوادش باهاش مشكل پيدا كردم نميدونم دقيقأ بايد چكار كنم و چطور رفتار كنم؟