با سلام چهار ماهی هست باخانومم عقد کردیم و خداروشکر هیچ مشکلی نداریم فقط ی اخلاق خانومم اذیتم میکنه و اون این هست هروقت بینمون بحثی دعواییپیش بیاد چ خودش مقصر باشه چه من هیچ وقت پیش قدم نمیشه برا از دل آوردن و همیشه من باید پیش قدم بشم الان خسته شدم همیشه من برم پیش قدم شم و از دلش دربیارم بنظرتون چیکار کنم@