سلام
یکی از دوستانم فردی رو به معرفی کرد
اما روزی که ایشون رو دیدم اتفاقاتی افتاد که کاملا اعصابم خورد بود
و رفتارهای نادرستی رو از خودم نشون دادم
الان به شدت پشیمونم … راه حلش چیه؟