سلام
من همیشه احساس میکردم ک دختر خوبی برای مامان و بابام نبودم، خواهر خوبی برای خواهرام نبودم، دوست خوبی برای دوستام نبودم، الآنم همسر خوبی برای شوهرم نیستم، دوس ندارم بچه‌دار شم چون فکر میکنم مادر خوبی هم نباشم.
اطرافیان با من خوبن ولی من همیشه احساس میکنم هیشکی منو دوس نداره
همیشه ازین فکرا میکردم
از وقتی هم ک ازدواج کردم، مدام سر این قضیه با همسرم دعوا دارم
بهش میگم تو منو دوس نداری، آخه واقعنم بی‌احساس و سرده و زندگیمون بی‌نهایت یکنواخته و مدت ۳ ساله ک ازدواج کردیم، اما خیلی بی‌روح و بی‌انرژی هستیم
من اینطوری نبودم ولی انقد شوهرم بی‌احساس و بی‌حوصله‌س ک منم شکل اون شدم و مدام سرش غر میزنم ک دوسم نداری
آیا من بیمارم؟