سلام
من دختری ۲۰ ساله هستم خیلی به اطرافیانم بی اعتمادم احساس میکنم بیشتر آدما خیانت کارن بدون اینکه شناختی ازشون داشته باشم و این موضوع از زمان خیانت پدرم اتفاق افتاده و باعث شده نتونم حتی ازدواج کنم چون همش به طرفم شک دارم اطفا راهنماییم کنید تشکر