ترس از حشرات:از حشرات یا انتوموفوبیا  یکی از شایع ترین فوبیا ها محسوب می شود.

احتمالا در اطرافیان همه ما فردی را می شناسیم که از سوسک ترس دارد.

 ترس از حشرات

اختلال ترس از حشرات

و بارها شده است که صدای جیغ و همین‌طور فریاد اشخاصی را شنیده باشیم .

که حشره ای را دیده اند و فرار کرده اند. واکنش‌های این چنین بسیار فراوانند.

ترس داشتن از حشرات در زندگی روزمره برخی از اشخاص به خصوص در هنگام تابستان اختلال

به وجود آورده است.

ترسیدن از حشره 

ترس داشتن از حشره یک نوع فوبی اختصاصی می باشد .

که موجب می شود که شخص از یک یا چند نوع از حشرات در حالت غیر طبیعی در او ترس ایجاد شود .

این نوع ترس در طبقه DSM5 و زیر مجموعه فوبیهای به خصوص واقع می باشد.

در حقیقت حشرات به علت داشتن شکل و رنگ تنفر برانگیز  زشت به نظر خواهند رسید.

ولی انتوموفوبیا ترس حاد و به طور همیشگی از حشرات می باشد.

اگرچه بیشتر حشرات برای ما هیچ گونه ضرر و همینطور خطری ندارند.

ولی اشخاصی که دارای این نوع فوبیا می باشند .

اضطراب حاد هنگام روبرو شدن با حشرات تجربه خواهند کرد.

 

علائم های انتوموفوبیا 

اشخاصی که از انتوموفوبیا در حال رنج می باشند.

امکان دارد یک یا همه علائم های زیر را دارا باشند:

  •   احساس کردن ترس
  •   داشتن وحشت
  •   دارا بودن اضطراب
  •   تپش ضربان قلب
  •   بیشتر شدن تعداد ضربان قلب
  •   لرزیدن
  •  دور شدن  از واقع شدن در شرایطی که در آن حشرات می باشند.
  • کم شدن نفس 

 ترس از حشرات1

علت انتوموفوبیا:

انتوموفوبیا مثل دیگر فوبیاهای دیگر به علت یک واقعه ترسناک به وجود می‌آیند.

اگر پدر و مادر کودک از حشرات ترس دارند به احتمال زیاد کودک آنها هم از حشرات می ترسد.

به طور مثال اگر شخصی  زنبور آن را نیش بزند .

این پیامد برای او ترس  به وجود می آورد همین موضوع به فوبی منجر خواهد شد.

معالجه انتوموفوبیا:

معالجه متداول برای انتوموفوبیا ، برای حساسیت زدایی به طور منظم می باشد.

یک نوع تکنیک رفتار درمانی محسوب میشود و از شرطی سازی کلاسیک  گرفته می شود .

که شامل تداخل معالجه می باشند که موجب می شود .

پیوند میان اضطراب و یک شی یا شرایطی که ترس را به وجود می آورد ، کاهش پیدا کنند.