تماشای فیلم پورن

متاسفانه تماشا کردن فیلم های پورنوگرافی این روزها رایج پیدا کرده است.

و بیشتر خانوم ها از اینکه همسرانشان به اینگونه فیلم ها علاقمند هستند.

شکایت های فراوانی را دارند.تماشای فیلم پورن

افراد اعتقاد دارند که تماشا کردن اینگونه فیلم ها به ارتباط صدمه خواهد زد .

در صورتی که بعضی از افراد چنین اعتقادی را ندارند.

تماشای فیلم پورن

اثرات دیدن فیلم پورن

  • بیشتر اشخاص فکر می‌کنند .
  • که این گونه فیلم هابتواند تاثیر منفی در روابط آنها داشته باشد.
  • در یک نظرسنجی که از دانشجویان دانشگاهی انجام شد.
  • فقط ۲۲ درصد مردان و ۲۶ درصد از زنان اعتقاد داشتند.
  • که مشاهده کردن اینگونه فیلم ها امکان دارد رابطه آنها را خراب کند.

ولی  در حقیقت تماشا کردن اینگونه فیلم ها.تماشای فیلم پورن

چه تاثیر هایی در رابطه با کیفیت ارتباط صمیمانه.

و همینطور جنسی اشخاص دارا می باشد؟

هدف از تماشا کردن فیلم پورن

هدف از تماشا کردن این گونه فیلم ها چه می باشد؟

  • برخی از اشخاصی که از رابطه جنسی خود رضایت ندارند .
  • در عوض پیدا کردن راهکار برای بهتر شدن رابطه جنسی خود در  دنیای واقعی.
  • در دنیای مجازی به دنبال این گونه فیلم ها می باشند.تماشای فیلم پورن

در حقیقت با مشاهده کردن این گونه فیلم ها به نوعی به ارضا شدن دست پیدا می کنند.

و با  یکی شدن با شخصیت های این فیلم ها به لذت جنسی می رسند.

بیشتر اشخاص مخصوصا مردهایی که از انواع اختلالات جنسی برخوردار می باشند.

اثرات تماشای فیلم پورن بر اختلال جنسی

امکان دارد پس از مدتی تنها در خلال تماشا کردن.

اینگونه فیلم ها بتوانند به ارضا شدن برسند.تماشای فیلم پورن

و بعضی از افراد در زمان تماشا کردن این گونه فیلم ها.

به خود ارضائی  دست پیدا خواهند کرد.

این در صورتی است که آنها دارای شریک جنسی می باشند.

ولی نمی توانند از رابطه ی خود رضایت داشته باشند.

تماشای فیلم پورن1

مشتریان فیلم های پورن

البته بیشتر اشخاص مجرد  که به شریک زندگی دسترسی ندارند .

از مشتریان این گونه فیلم ها می باشند.تماشای فیلم پورن

زوج جوانی که از آگاهی جنسی کاملی برخوردار نمی باشند.

یا احتیاج دارند که روش های تازه تر و دارای تنوع تری را در رابطه خود به کار ببرند.

با تصمیم گیری برای هدف یادگیری به تماشا کردن این گونه فیلم ها می پردازند.