سلام وقت بخیر، همسرم بنا هست و من هم کارمند شرکت خصوصی،همسرم بیشتر وقتها بیکاراست و درخانه میخورد و میخوابد بااینکه ماشین هم دارد اما فقط در حد 20 یا 40 هزارتومان کرایه کشی می کند. غیر از کار بیرون ،تمام کارهای خانه از پخت غذا،شست و شوی لباسها و ظروف،تمیزکردن خانه و حیاط برعهده من است. حتی پرداخت هزینه آب و برق و کرایه خانه تا قبل از امسال برعهده من بود،پول کارکرد شوهرم از بنایی فقط کفاف خرید روزانه مواد غذایی برای خانه را میداد و به ماه نکشیده تمام میشد. ایشان به بنایی علاقه زیادی دارد اما تا کسی با ایشان تماس نگیرد دنبال کار نمیرود. آیا به نظر شما رفتار من باعث تنبلی ایشان شده است؟ من باید چه رفتاری پیش رو بگیرم تا ایشان کمی مسئولیت پذیرتر شوند و بیشتر کارکنند. آیا اگر من از کار استعفادهم امکانش هست که به مشکل بربخورم در زندگی؟ چون ایشان می گوید از کار کردن من راضی نیستند.