دختری هستم که به موقع ساکتم و به موقع شلوغ . ولی بعضی وقتها حاضر جوابی میکنم و از حق خودم دفاع میکنم. راستش اینجوری رو دوست ندارم. دوست ندارم با تندی رفتار کنم. این اخلاق رو تو خودم دوست ندارم ولی هرکاری میکنم نمیتونم عوضش کنم. میترسم بعدها تو زندگی مشترکم به مشکل بر بخورم. نمیخوام این مشکل به قول بعضیا سر و زبون دار بودن رو داشته باشم
لطفا بهم کمک کنید و بگید چطوری میتونم خودم رو آروم نگه دارم ???