با سلام دختری هستم 24 ساله مدتها برای رسیدن به احساس ارضا فقط تصور هایی می کنم و دوره ای چهار ساله عادت ماهانه نمی شدم قرص مصرف می کردم و همان زمان به بعد دچار تغییر شکل ظاهری در … شدم الان خیلی نگران هستم و تقریبا در سال مدتی خود ارضایی را انجام می دهم