من 28 سالمه و از سن 17 سالگی همیشه سکس و خود ارضایی داشتم،الان موقع ارتباط با یک دختر آلتم بلند نمیشه و ارضا نمیشم،آیا این مشکل در آینده هم وجود داره و خوب نمیشه؟اگر خود ارضایی رو بتونم ترک کنم درست میشه یا نه؟ممنون میشم جواب بدید،آلتم همیشه سفت که میشد همونطوری میموند اما الان یکم طرف بهش دست نمیزنه یا با اینکه پیشش هستم میخوابه مگر قرص بخورم