سلام من مدت 6 ماه هس با یه دختر دوست شدم..دختره خودش گفت درحال حاضر با یه پسر مجازی دوسته و قبل از اون با هیچ پسر واقعی نبوده ولی وقتی با دوست شد هنوز رابطشو با اون پسری مجازی که 2 سال باهم بودنو قطع نکرد و حدود یک ماه با من بود و با اونم بود و به مرور رابطشو کم کرد تا اینکه پسره خاست که از هم جدا بشن و دختره هم قبول کرد وجدا شدن..و یه چیز دیگم هس روز اولی که ماهمدیگرو دیدیم من با دختره سکس داشتم و حالا که دلیلش میپرسم میگه همون روز اول عاشقت شدم..الان بعد از 6 ماه نه میتونم گذشتشو فراموش کنم نه اینکه باور کنم قبلا با کسی رابطه نداشته..نمیدونم واقعا چیکار کنم..دارم دیوونه میشم همش میگم بهش چرا هم با من بودی هم با اون همش دلیلای الکی میاره..بنظرتون چیکار کنم؟