ممنون از کمکتون ،یعنی با وجود خوردن قرص احتمال بارداری هست ؟البته من دوبار برای اطمینان تا ۱۰ ساعت از قرص اورژنسی استفاده کردم