با سلام
پدر و مادر من با همسرم دچار مشکل شدن . این مشکل رو من خواستم با اومدن پدر همسرم به خونه خودمون حلش کنم که عوض بدتر شد چون هم بای من و بابای همسرم یک دنده اند حالا این بحث به جای رسید که بابای من همسرم با پدرش رو گف برن بیرون حالا ازون به به بعد دیگه میگه نمیام و نمیخوام پدر و مادرت رو ببینم حالا من دیگه واقعا نمیدونم چه کنم