سلام من تو شروع رابطم با کسی که بنظرم دوسش دارم دروغ گفتم و باعث شک و تردیدش شده…چطوری میتونم اعتمادشو برگردونم