با سلام. دختری ۳۱ ساله ام ۱۲ ساله پسری را دوست دارم که هم فرهنگ و هم طبقه ایم و هر دو لیسانسه.تقریبا ۸ ساله دوستیم اما رابطه ما کمرنگه گاهی در حد پیام. من خیلی دوستش دارم اما اون اقدامی برای خواستگاری نمیکنه کار داره ولی میگه وضعیت کارم بده و نمیتونم ازدواج کنم به من میگه دوستت دارم از طرفی هم میگه برو ازدواج کن تا دیر نشده. اگر میخواد من برم دنبال زندگیم چرا این رابطه رو قطع نمیکنه؟! با یه خاستگارم چند جلسه حرف زدم ولی باز نتونستم قبولش کنم و ردش کردم چون مهر اون به دلمه و دوستش دارم.از یه طرفی سنم هم داره میره بالا از طرفی هم نمیتونم با کس دیگه ای باشم. نمیدونم اصلا شرایطشم که خوب بشه با من ازدواج میکنه؟آیا شرکت در دوره های اینترنتی جذب عشق مؤثره و میتونم جذبش کنم؟