سلام.من با نامزدم چندروز پیش رابطه داشتم و یکم حس کردم اخرین لحظه ی ارضا شدن نامزم دیر آلتشو کشیده بیرون و برا این شک بعدش دوتا قرص LD باهم خوردم.الام بعد دوسه روز پریود شدم.در صورتی ک این ماه ینی ۱۵روز پیش پریود شده بودیمو این پریودی برا بار دومه..الان این پریودی ب چه معنیه ؟ایا احتمال حاملگی هس یا رفع شده و ب خاطر قرصاس؟