با عرض سلام و خسته نباشيد.
ميخواستم بگم که من با پسري در دانشگاه آشنا شدم وتا چند وقت ديگر قرار است به خواستگاري بيايند.
ظاهرا در خانواده شان رسم اينگونه است که پسر فقط وظيفه ي خريد تلويزيون را دارد,ولي رسم در شهر و فاميل ما اين است که يخچال و تلويزيون و فرش با داماد است,من هم اين آقا را دوست دارم و هم نميخواهم در اين مسائل در برابر خانواده ام بايستم .
نميدونم اين مسئله را چگونه حل کنم که براي هيچ طرف ناراحتي پيش نيايد!؟