سلام
ما دو سال پیش عقد کردیم و الان یک سال از زندگی مشترک پر از تنش ما میگذره ….
دقیقا از روز عقدمون خیلی چیزها عوض شد ….. و پس از ازدواج همه چیز عوض شد …
شوهرم یه ادم فحاش و پرتوقعه …. تمام مسئولیت های زندگی رو رو دوش من میاندازه و هیچ حس مسئولیتی نسبت به من و زندگی مشترکمون نداره فقط و فقط توقع و انتظار …. در عوض فقط نگران اینده خانواده خودشه …. من شاغلم درامد من صرف امور جاری زندگی میشه ..درصورتی که قول داده بود به حقوق من کاری نداشته باشه … در عوض درامد خودش تبدیل به سرمایه میکنه برای آینده برادزراده و خواهرزاده اش….. که پدر و مادراشون طلاق گرفتن ….زمانی که متوجه میشه من پس انداز دارم عصبی میشه و میگه زن من پول جمع کن شده … از لحاظ مخارج هم کاملا یقه خودش رو کنار کشیده از خرید مایحتاجم گرفته تا حد مریضی و دکتر رفتنم … همش رو باید خودم انجام بدم تا اقا برای خودش جمع کنه و به جای تشکر هم با توهین و فحاشی رفتار کنه …. جالب اینجاست که زیر بار هم نمیره و اصلا این حرفا رو قبول هم نمیکنه