سلام
من با دختری دوست بودم به مدت 9 ماه و هرگز رابطه جنسی برقرار نکردیم، به دلایلی از هم جدا شدیم و بعد از دو ماه با یک پسر کانادایی به مدت 2 ماه وارد رابطه شده و با هم رابطه جنسی داشتن که منجر به از بین رفتن پرده بکارت دختر شد، حالا دوباره ما وارد رابطه شدیم و من به تازگی متوجه این موضوع شدم وقتی علت رو پرسیدم گفت به تو اعتماد نداشتم!!! خوب الان سوال اینه که اگه اعتماد نداشتی چرا دوباره من و سوال دیگه که چون این دختر میدونه من عاشقشم میدونه عدم داشتن بکارتش رو نادیده میگیرم و واسه اون برگشته
از طرفی از وقتی این موضوع رو فهمیدم که رابطه جنسی داشته دیگه حسم به مسایل جنسی عوض شده و متنفر شدم و وقتی به این مسایل فکر میکنم دیگه حالم بهم میخوره
به نظرتون چه کنم؟