سلام و وقت بخیر
پسری هستم ۱۹ساله از شهرستانی در اصفهان
فرزند وسط و دوم خانواده ای مذهبی که دوخواهردارم.
مهر۹۶در دانشگاهی کاملا مذهبی در تهران قبول شدم و درحال تحصیلم.
مرداد۹۶دختری ک دوسش داشتم و کاملا مجازی بود ازم جداشد و همزمان بادختری اشناشدم ک دقیقا خلاف اون قبلی بود.
رابطمون بالاگرفت درحالیکه من نمیخواستم.
و الان اصرارمیکنه ک برم ببینمش ولی چون تومحیطی مذهبی بودم و هستم نمیتونم اینکاروبکنم.ورابطمون بد شده.
اون خیلی منو میخواد و وابستم شده.

اگه بخوام ادامه بدم خب سختمه و وقت گیر و اعصاب خورد کن شده چون درسام زیاده و از طرفیم چون وابستش شدم و دوس ندارم ناراحت شه جدایی هم سخته.
این وسط گیر کردم و دایما فکرم مشغوله ک برم ببینمش یا نه باهاش ازدواج کنم یا نه.ترکش کنم یا نه.
از مشاوره حضوریم خجالت میکشم و نمیتونم حرفمو بزنم.

لطفا راهنماییم کنید.امتحاناتم شروع شده و سخت در مشقت این موضوع گیر کردم.