من من ۱۸ سالمه و با پسری دوست بودم ۱۹ساله.۱یال دویت بودیم بدون هیچ رابطه ای و بعدش از هم جدا شدیم.اون با یکی دیگه دوست شد ولی هر روز به من پیام میداد و ابراز دلتنگی میکرد .حتی تو حرف زدن خیلی خودش و کوچیک میکرد .که بلاخره بعد سه سال که این روند ادامه داشت و خیلی وقت بود ا دوست دخترش کات کرده بود همو دیدیم.متوجه شدم این مدت سکس داشته .و خواست با من هم داشته باشه من قبول نکردم و گفتم اگه هدفت این بود تو این ۳سال دیگه به من پبام نده.اون گفت اصلا هدفم این نبود و اخرش گفت که دیگه مزاحمم نمیشه.میخوام بدونم من خیلی کوچیک شدم و بی عرضه جلوه داده شدم بخاطر تمایل نداشت به سکس؟ یعنی امکان داره مسخرم کنه ؟ یعنی ۴سال که من اصلا باش رابطه ای نداشتم واقعا فقط به هدف سکس با من چت میکرد و علاقه ای به من نداشت؟