سلام، دختری ۱۳ ساله ساکن تهران هستم. دارای پدر و مادر محتاط و وسواس که به کار های من نظارت بیش از اندازه ای دارند. میخواهم مانند تمام دوستانم اینستاگرام و تلگرام داشته باشم در حالی که فردی مسئولیت پذیر و معتبر از نظر خانواده ام هستم آنها با خواسته من مخالفت میکنند و جواب های غیر منطقی میدهند. میدانم که آنها نگران من هستند برای همین به من اجازه بیرون رفتن، رفتن به خانه دوستم، و… را نمیدهند ولی این قضیه باعث خوار شدن و کوچک شمرده شدن من در بین دوستانم است و آنها لقب هایی همچون مامانی، نازک نارنجی و… میدهند و من از این موضوع آزرده خاطر گردیده و مجبور به نوشتن این متن شده ام. من پدر و مادرم را خیلی دوست دارم و مطمئنم که آنها هم مرا دوست دارند جوری که دوست دارم تمام وقت با آنها باشم. من هیچوقت پنهان کاری نکرده ام و اعتماد آنها را تقریبا جلب کرده ام، تمام خواسته های آنها را تا به الان پذیرفته ام و الان نوبت آنها است. دوست دارم کسب در آمد داشته باشم از راه اینترنت ولی آنها اجازه این کار را به من نمیدهند و با توجه به شرایط مالی نسبتا خوبی که داریم میگویند این کار لازم نیست در حالی که این کار به من اعتماد به نفس میدهد. امیدوارم درک کنید و بتوانید مرا راهنمایی کنید تا بتوانم پدر و مادرم را با حرف هایم متقاعد کنم. سپاسگزارم