سلام 28 سال سن دارم و برام خواستگار میاد … سوالم اینه که وقتی وارد خونه میشن باید به چه ویژگیشون توجه کنم ؟