سلام من در آینده شاغل خواهم بود . به نظر شما بهترین راه حل برای مدیریت حساب من و‌مدیریت مالی خانواده چی هست؟ من دوست دارم در عین حالی که تو ومنی با همسرم نداشته باشم استقلال مالی خودم رو‌هم داشته باشم ینی اگر زمانی خواستم پولی رو از حسابم و‌حقوقم خرج چیزی بکنم نیاز به اجازه یا توضیح نباشه مثلا اگر بخوام به خانواده خودم کمک بکنم. این اصلا درسته؟ چون همسرم این حالت رو دوست نداره و‌قبول نداره میگه باید همه چیز بین هردومون شفاف باشه