سلام وقت بخیرسوالی داشتم مبنی براینکه من به یکی ازهمکارانم که خانم هستندبه خاطرکاری که برای من انجام داده بودندبرای تشکرازایشان هدیه ایی که شامل صندوقچه کوچک منبت کاری هست خریدم ودادم الان چندروزی هست به شدت وسواس فکری دراین زمینه پیداکردم که ازان خانم بپرسم که هدیه که دادم نگه داشته اندیادرکمدی گذاشتندویادادندبه کسی دیگرراهنمایی می فرماییدکه می تونم ازایشان سوال بپرسم که هدیه ایی که دادم نگه داشتندیانه به عنوان یادگاری .ممنون ازراهنمایی که می فرمایید.