سلام خسته نباشید ببخشید من ۲۰ ساله ام و شوهرم ۳۰ ساله
ازدواجمونم سنتی بوده ۲ ساله ک نامزدیم و من تواین ۲ سال هیچی از شوهرم نمیدونم همه چیز و حتی حقوق ماهانش و از من پنهون میکنه و دروغ زیاد میگ تو معدن سنگ کار میکنه به دروغ ب من میگ شب کار وای میسته معدن ولی بعدن خانوادش سوتی میدن ک خونشون بوده و دروغ گفته من واقعن دیگ از این همه پنهان کاری و دروغ گوییش خسته شدم چکار کنم؟