چهار سال ازدواج کردم ز همون اول از بابت جنسی محبت توجه همسرم خیلی مشکل داشت یعنی فکر میکنه همه چی تو پول خرج کردن ابراز علاقه نشون دادن طرز بیانشو نداره حتی تا اون حد ک تنها خابیدن دوس داره ۳۶سالشه اما اصلا این اقا میل جنسی نداره ک هیچ توجه نمیکنه نهایت سعیمو میکنم برا زیبای جذابیت انقد ک ب خودم میرسم اون ی درصدم ب خودش نمیرسه وقتی چیزیم میگم میگه من اینم نمیتونم خسته شدم تا این حد ک امروز گفتم واقعا خجالت میکشم باهات بیام بیرون چون ب نظافت شخصیشم نمیرسه اصلا مهم نیست براش واقعا دیگه تحملش سخته برام اینهمه ب خودم میرسم انگار ادم بی اجساس موندم چرا اینجوریه