سلام بنده یه دختر ۲۰ ساله هستم،با پدرم ومادرم بسیااااار مشکل دارم،همیشه بین من و برادرام فرق گذاشتن،همیشع تحقیرم کردن و حتی پدرم کتکمم زده،خیلی بد دهن و فحاش هستن،مادرم بسیار فرد غرغرو وهمیشه دنبال یه فرصته که زیرآب منو بزنه و یه دعوارو شروع کنه(قرص اعصاب مصرف میکنه)آرامشی دیگه توزندگی ندارم،بعضی وقتا میخوام برم و دیگه برنگردم وقتی قیافه پدرمو میبینم نفرت کل وجودمو میگیره دیگه نمیدونم باید چیکار کنم رهاشون کنم یا یه چاره ایی پیدا کنم کمکم کنید