جوانی هستم 27 ساله دچار مشکل خودارضایی راه های بسیاری را برای برطرف کردن این مشکل انجام دادم اما نشد لطفا راهنمایی کنید