باسلام
بنده حدود 7 سال است که ازدواج کرده ام و از همان ابتدا همسر و مادرم اختلافات و مشاجره های زیادی با هم داشته اند ولی با قهر و آشتی های مکرر زندگی و روابط ادامه داشت و در هر بار قهر مادرم برای اینکه آبرویش نرود و مورد قضاوت نابجای دوستان و آشنایان قرار نگیرد مدارا کرده و برای آشتی پیش قدم میشد و بعد از یکی دو ماه دوباره کدروتی پیش می آمد
اختلاف خانوادگی زیادی بین من و خانواده همسرم هم وجود دارد ولی بنده مدارا کرده در آخرین مشکل پیش آمده اختلافی بین خانواده همسرم و مادر و خواهرم بوجود آمده که هیچ یک از طرفین راضی به گذشت نبوده و همسرم نیز تنها شرط ارتباط دوباره با خانواده ام را عذرخواهی مادر و خواهرم از پدرزنم میداند ولی این کار در حال حاظر شدنی نیست
ما دارای دو فرزند 4 و 1 ساله پسر هستیم و خودمان مشکل خاصی به غیر از مشکل خانواده هایمان نداریم
و من برای دیدار خانواده ام به تنهایی مشکلی ندارم
تنها مشکل من این است که اگر در اجتماع کسی در مورد اختلاف همسر و مادر و خواهرم بپرسد چه بگویم و از این مورد بیمناکم و همسرم ابایی از این موضوع ندارد و میگوید از اینکه این ارتباط قطع شده راضی است
لطفا راهنمایی کنید
باتشکر