سلام. من یه مشکلی دارم نمیدونم باید چیکار کنم هر حرفی میزنم باورم نداره البته قبلا یعنی اوایل نامزدیمون یه اتفاقی افتاد از اون روز به بعد همسرم عشقشو ازم گرفت و من ضربه خوردم الان بخاطر مسائل زناشویمون بهم اعتماد نداره نمیدونم چیکار کنم نزدیک عید هستش حال روحیم خوب نیست نمیدونم چه رفتاری کنم که بهم باور داشته باشه