سلام من۱۸سالمه، شیش سالمه ک با مامانم مشکل دارم، مامانم اجازه نمیده بهش توضیح بدم راجبم اشتباه فک میکنه، من شیش ساله ک از زندگی هیچی نمیفهمم شب و روزم با دعوا و جنگ با مامانم میگذره، واقعا دیگه کم اوردم و میخوام خودمو راحت کنم