سلام یک دختر ۱۶ ساله هستم یکسری مشکل داشتم و به روانپزشک دکتر ….. مراجعه کردم و دیگر دچار افسردگی یا بقیهمشکلاتم نیستم اما وجودم اصلا شاد نیست به ظاهر خوشحالم ولی از درون خیلی ناراحتم اونم بدون هیچ دلیلی و خیلی وقته که دیگه اصلا نمیتونم گریه کنم و خودما خالی کنم خلاصه میشه یک ناراحتی دائمی اما بدون دلیل و البته حس تنهایی عمیق