با سلام
مرد 36 ساله،کارشناس ارشد،صاحب شغل، یک فرزند
پدرم 20سال پیش فوت کرد، یک خواهرو یک برادر دارم
مادرم با درآمد بالا از زمان فوت پدر تاکنون، فقط برای برادر و خواهرم هزینه می کند،با اینکه من فرزند آخر خانواده هستم، دانشگاه دولتی درس خواندم، همیشه کار کردم……اما برادرم با اینکه 5 سال از من بزرگتر است و کار نمی کند، به لطف مادرم، زندگی بهتری دارد، من کار می کنم، قسط می دهم به سختی تا ماشین بخرم، بعد بلافاصله مادرم برای برادرم ماشین می خرد و همیجور بقیه موارد(عروسی که برای من نبود و برای برادر بود و ….)همه جوره محبت و احترام هم می گذارم.ناراحت نیستم از اینکه دستم در جیب خودم هست(حتی لذت می برم) اما آیا این انصاف است؟؟؟؟از محبت مادرم دلسرد شدم و نمی دانم چه کنم.پیش همسرم همیشه شرمنده می شم بخاطر رفتار بد و زشت مادرم. حرف زدن فایده نداشته اصلا.راستش را خواهید ناراحت می شوم از اینکه من باید از صبح تا شب کار کنم تا به چیزی برسم و برادرم راحت و بی دغدغه با حمایت مادر به همان رشد می رسد.

سوال؟ چه رفتاری باید در قبال این برخوردها و تبعیض ها انجام دهم؟قطع رابطه؟رابطه را خیلی خیلی کم کردم اما انگار خوشحال تر شدندو راحت تر.