سلام من با نامزدم وقتی اولین بار رابطه داشتیم خونریزی شدید مثل خونی که به مدت یک روز پریودی میاد داشتم.دومین بار بعد از معاشقه نامزدم دو انگشتشو کرد تو واژنم باز خون اومد بیشتر از۵-۶ قطره .میخواستم بدونممشکلی هست؟