سلام، واسه عیدی برا خانواده همسرم طبق رسوم عیدی بردم ولی فقط من بودم و پدرم. مادرم به رحمت خدا رفته خانواده خواهرم دستشون بند بود و گفتند فلان وقت بریم اما پدرم گفت دیره و خانواده داداشم هم نیومد به دلایلی… در این بین خانواده باجناقم اونا سنگ تموم گذاشتند واسه خواهر همسرم. بهر حال در این بین با این اوضاع چجوری میتونم جبران کنم؟ با اینکه همسرم چیزی به روی خودش نیاورد ولی حداقل در این بین حرفهایی هست از طرف خانوادش و به جاست
چجوری میتونم اوضاع رو درست کنم؟