سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

8

مشاوره ازدواج با دوست دختر دانشگاهی

~
2

مشکلات روحی و کم اوردن

~
4

دوراهی انتخاب

~
1

ازدواج

~
3

گیر افتادن بر سر دو راهی

~
1

ازدواج

~
9

ازدواج فامیلی

~
1

ازدواج

~
2

چطور فراموش کنم

~
3

بلاتکلیفی

~
11

ازدواج فامیلی

~
5

ازدواج

~
1

مخالفت پدرم

~
1

ازدواج سرد

~
2

تنفر از دختر

~
1

خانواده همسرم

~
20

عشق دوطرفه و تکذیب آن از طرف دختر

~
1

ازدواج با نوه عمه

~
62

دختردایی پسر عمه

~
88

ازدواج با دختر عمو

~
3

ازدواج

~
2

ازدواج

~
14

ازدواج فامیلی و ژنتیک

~
21

علاقه شدید به دختر فامیل

~
7

عشق قدیمی

~