سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

4

علایم خودکشی یک فرد

~
5

تفاوت خودکشی

~
3

تنها بودن

~
3

خودارضایی در بچه ها

~
2

حسرت خوردن

~
2

افسردگی و قطع دارو

~
2

محاسن غرور

~
1

معایب خودخواهی

~
2

مغرور بودن

~
3

با وابستگي برادرم چكار كنم؟

~
5

چرا من نميتونم حتي خودم رو دوست داشته باشم؟

~
9

خودکشی و پایان راه

~
1

مشکل مراجعه ما ایرانی ها به روانشناس

~
5

دردسر خودارضایی

~
2

علت افسردگی

~
3

مشکلات شغلی

~
1

تمرکز حواس

~
1

عدم فن بیان و استرس زیاد

~
2

ترس از سو استفاده جنسی

~
2

زایده یا گوشت اضافه روی مقعد

~
1

حساس بودن زیاد

~
2

کار در تهران یا در شهرستان؟

~
1

بیماری دوقطبی

~
3

مشكلات برادرم

~
3

خجالتي بودن

~