سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

1

خودارضایی

~
4

فرار از خونه

~
()
0

بی بی فیس

~
5

افسردگی

~
0

چگونه بی محلی کنیم؟

~
1

شدیدا افسردم

~
1

کمبود توجه

~
0

فکر و خیال بیهوده

~
1

پرخاشگري

~
1

افسردگی و خودکشی

~
0

تغییر رشته از فنی به تجربی

~
3

بی انگیزگی و عصبانیت در خانواده

~
1

رفتار همسر

~
4

پرخاشگری

~
1

عصبی بودن

~
1

ازار روحی و روانی

~
5

افسردگي

~
1

دغدغه های ذهنی

~
0

افسردگی قبل از ازدواج

~
2

خشم مزمن

~
0

شغل مشاوره

~
1

آیا این وسواس فکری است ؟

~