سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

4

پرخاشگری

~
1

عصبی بودن

~
1

ازار روحی و روانی

~
5

افسردگي

~
1

دغدغه های ذهنی

~
0

افسردگی قبل از ازدواج

~
2

خشم مزمن

~
0

شغل مشاوره

~
1

آیا این وسواس فکری است ؟

~
2

کم محلی دیگران

~
6

رابطه

~
0

فوبیا زلزله

~
0

خسته شدم از درس

~
1

ارتباط با دیگران

~
2

شغلمو می خواهم بگذارم کنار

~
1

عشق

~
1

من مریض شدم؟؟؟؟

~
0

روانشناسی آنلاین

~
1

عصبانی شدن

~
1

عاشق دختری شدم

~
1

استرس و دلشوره شدید دارم

~
0

فوبیای زلزله

~