سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

0

چگونه بی محلی کنیم؟

~
1

شدیدا افسردم

~
1

کمبود توجه

~
0

فکر و خیال بیهوده

~
1

پرخاشگري

~
3

افسردگی و خودکشی

~
0

تغییر رشته از فنی به تجربی

~
3

بی انگیزگی و عصبانیت در خانواده

~
1

رفتار همسر

~
4

پرخاشگری

~
1

عصبی بودن

~
3

ازار روحی و روانی

~
5

افسردگي

~
1

دغدغه های ذهنی

~
0

افسردگی قبل از ازدواج

~
2

خشم مزمن

~
0

شغل مشاوره

~
1

آیا این وسواس فکری است ؟

~
2

کم محلی دیگران

~
6

رابطه

~
0

فوبیا زلزله

~
0

خسته شدم از درس

~
1

ارتباط با دیگران

~
2

شغلمو می خواهم بگذارم کنار

~
3

عشق

~
1

من مریض شدم؟؟؟؟

~
0

روانشناسی آنلاین

~
1

عصبانی شدن

~
1

عاشق دختری شدم

~
1

استرس و دلشوره شدید دارم

~
0

فوبیای زلزله

~
2

غرق افسردگی

~
0

علاقه نداشتن به درس

~
1

مشکل با رفتار همسرم

~
1

روابط اجتماعی

~
2

عدم ثبات روانی

~
1

خود ارضایی

~
2

مشاوره شغلی

~
2

اعتياد همسرم

~
4

برخورد با رفتار تمسخر آمیز دیگران

~
1

شروع دوستی

~
3

درخواست مشاوره

~
1

ازدواج با مرد چاق

~
1

استرس شدید در برقراری ارتباط

~
3

ناتوانی در برقراری ارتباط بادیگران

~
2

فرستادن عکس

~
1

نگرانی بی دلیل

~
1

نحوه ترک خود ارضایی و فیلم پورن

~
1

خود ارضایی

~
1

دوری از جمع

~