سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

0

چگونه بی محلی کنیم؟

~
1

شدیدا افسردم

~
1

کمبود توجه

~
0

فکر و خیال بیهوده

~
1

پرخاشگري

~
3

افسردگی و خودکشی

~
0

تغییر رشته از فنی به تجربی

~
5

بی انگیزگی و عصبانیت در خانواده

~
1

رفتار همسر

~
4

پرخاشگری

~
1

عصبی بودن

~
3

ازار روحی و روانی

~
5

افسردگي

~
1

دغدغه های ذهنی

~
0

افسردگی قبل از ازدواج

~
2

خشم مزمن

~
0

شغل مشاوره

~
1

آیا این وسواس فکری است ؟

~
2

کم محلی دیگران

~
6

رابطه

~
0

فوبیا زلزله

~
0

خسته شدم از درس

~
1

ارتباط با دیگران

~
2

شغلمو می خواهم بگذارم کنار

~
3

عشق

~