من ۲۰ سالمه مجردم حدود ۱ماه هستش که متوجه زگیل تناسلی در ناحیه مقعد و لای باسن شدم و به دکتر مراجعه کردم و دارم دارو مصرف میکنم و این که من حدود ۱سال یا بیشتر گلوم به صورتی هست که هی باید صافش کنم بی دلیل و هرچه به دکتر مراجعه کردم گفتن الرژیه ولی هیچ تغیری نکرد با دارو و دیشب متوجه شدم روی زبونم و گلوم پره دونه های ریزه از زگیل دهانی و روی کمرمم داره می‌زنه من مجردم و نمیتونم به خانوادم بگم که چیه چون اونا راجبه hpv میدونن و این که میفهمن که رابطه داشتم نمی‌دونم چیکار کنم چون اگر پشت گوش بندازم سرطان گلو یا خنجره میشه
از اونطرف من یه پدر خیلی عصبی دارم که بدون هیچ دلیلی همیشه یهو عصبی میشه و دادو بیداد میکنه و مثل آدمای عقده ای (به خاطر کودکی بدی که داشته) حتی اگه داد نرنه یا چیزیو پرت نکنه با رفتاراش اذیت میکنه ادمو و چند روزه که بخاطر اون فشارها بیمارستان هستش مامانم با این که همیشه از دستش عصبانی هستش و یا غصه میخوره ولی باز الان که بیمارستانه حاله مامانم بد شده و همش تو فکره و یا الکی می‌زنه زیر گریه
من کلا زیاد عصبانیتمو ناراحتیمو هیچیمو بروز نمیدم ولی چند وقته نه میتونم شبا بخوابم از فکر هم زود عصبانی میشم هم هرچی میگن گریم میگیره این مریضی هم که الان دارم باعث شده کلا نا امید بشم از همه چیز یعنی تنها دلیلم الان مامانمه وگرنه که نمیتونستم
با کسی نمیتونم راجبه بیماریم حرف بزنم چون میفهمن که رابطه داشتم با همون آقا هم صحبت کردم بعد از دکتر که حالم بد بود اونموقع ارومم کرد الان میگه بیا بریم دکتر بهت نشون بدم که از من نیست با این که اون میدونه من اهل این چیزا نیستم
من الان فقط یکی مثل شما میتونه کمکم کنه