سلام.خسته نباشید.من یه دختر ۲۱ساله ام که مادرو پدرم باهام مثل بچه ها رفتارمیکننحتی خواهرمم همینطوره بااینکه ازدواج کرده ولی تو تمام مسائل من دخالت میکنه فکرمیکنن من هنوز ۱۵،۱۶سالم.هرچی هم بهشون میگم میگن باشه ولی درست نمیشن.یه زنداداش دارم همسن خودمه وهمیشه بااون متفتوت ترازمن رفتارمیکنن.کلاشخصیت منو خورد کردن خسته شدم.