سلام وقت بخير،من دوماهه كه جلوگيري نميكنم اما مدت پريودم از ٧روز به ٥روز رسيده و ٨روز هم جلو انداختم اينسري ،ميخواستم ببينم مشكل چيه ؟