سلام و خسته نباشید من اخیرا توسط یک واسطه به پسری معرفی شدم یک روز این واسطه به همراه پسر دنبال من اومدن که آقا پسر منو ببینن و با ماشین یک دوری زدیم آقا پسر سربسته در مورد قرار بعدی چیزی گفت که دفعه بعدم وجود داره اما شماره تلفنی رد و بدل نشد الان نزدیک 5روز میگذره اما هنوز واسطه با من تماس نگرفتن البته من نمیدونم که خانواده اش در جریان هستن یا نه من خیلی از لحاظ ظاهر به خودم و رفتارم مطمئن بودم یعنی نخواسته یا الکی اومده منو ببینه؟