سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

1

نمی توانم خنده واقعی داشته باشم

~
1

افکار بد

~
1

فراموشی زیاد

~
4

اعتیاد خانواده

~
1

رفتار افراطی پدرم

~
1

پائین بودن اعتماد به نفسم

~
1

تمرکز

~
1

خیانت در دوستی

~
1

عدم قدرت تصمیم گیری

~
2

کم آوردن در برابر مشکلات

~
1

بی انگیزگی بی علاقگی

~
1

بی خیالی

~
1

بی خوابی

~
1

اختلال در خواب

~
4

خودکشی

~
1

ضعف در اجرا کردن

~
3

تنبلی زیاد

~
1

از دست دادن حافظه

~
2

فکر میکنم از من بدشون میاد

~
1

احساس تنهایی

~
1

وابستگی به حیوانات

~
3

سردی رابطه زناشویی

~
1

دوستان بزرگ تر از سن

~
2

اعتیاد همسر

~
1

عدم تمركز

~