سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

1

اضطراب صحبت در جمع

~
2

اختلاف پدر و مادرم

~
3

فرار دخترم

~
2

چگونه رابطه دوستي برقرار كنيم؟

~
7

متنفر بودن از دانشگاه

~
1

ارتباط با مردم

~
1

از زندگی خسته شدم

~
1

میخوام زندگیم هدفدار شه

~
1

خودکشی

~
1

تنبلی

~
1

بی حوصله ام خیلی

~
1

فراموشکاری

~
4

چطور فراموش کنم ؟

~
2

اعتماد به نفس

~
1

حاضر جوابی کردن

~
1

فرار از خانه

~
2

نداشتن برنامه در زندگی

~
2

دیدن افراد مبهم

~
1

ترس از مردن

~
6

وابستگی عاطفی

~
2

هذیان ذهنی

~
1

دوست پیدا کردن

~
2

هجوم افکار ناخوشایند

~
1

حرف زدن در خواب

~
1

ذهن آشفته من

~