سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

0

خانواده ناشناس

~
0

دوره نامزدی

~
0

عصبانیت شدید

~
1

مشکل با خانواده همسر

~
1

مشکل بل مادرشوهر

~
0

رفع مشکل

~
1

خانواده

~
1

درموردخانواده ها

~
0

مادر شوهر

~
1

سلام

~
4

اعتیاد فامیل

~
1

قبول نداشتن خانواده همسر

~
1

مشکلات با خانواده همسر

~
1

دوران نامزدی

~
1

استرس و بی خوابی در روابط خانوادگی

~
3

مشکلات با مادرشوهر

~
0

مشکل با برادرشوهرم

~
6

خانوادگی و فوری

~
1

زورگویی و توهین خانواده همسرم

~
3

اختلاف با خانواده همسر

~
1

میزان رفت و آمد با خانواده پدر مادر

~
2

بی ادبی خانواده همسر

~
1

توقع همسرم درباره خانوادم

~
1

زندگی با خانواده همسر

~
1

دخالت خانواده همسر

~