سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

1

رفتار مادر خانومم

~
1

مشکل رابطه

~
1

اختلاف نظر

~
1

دلسردی از مادرزنم

~
1

مشاوره خانواده

~
2

اختلافات

~
1

خانواده ی همسرم

~
1

بدبینی همسرم نسبت به من درباره خواهرش

~
1

مشکل با شوهر

~
1

دخالت خواهر شوهر ها

~
1

ازدواج

~
1

رفتارهای مادرشوهر

~
1

خانواده همسر

~
3

مشکل با اخلاق شوهرم و مادرش

~
4

پول خرج کردن شوهربرای خانواده اش

~
0

توهین های خانواده شوهر

~
0

رابطه ی همسرم با برادرش

~
1

خوابیدن خانه خانواده همسر

~
1

دخالت مادر شوهرم

~
1

رابطه پدرخانومم با یک زن دیگر

~
1

اختلاف با همسر و خانواده همسر

~
1

خانواده هسرم

~
1

مشکلات خانوادگی

~
1

مشکل با همسرم

~
.
0

نحس بودن

~