سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

1

خیانت برای بار دوم

~
1

خیانت شوهر و زنداداش

~
1

خیانت

~
0

همسرم بدبینه چکار کنم

~
3

شک به نامزد

~
2

فضای مجازی شوهرم

~
1

خیانت پدر

~
1

خیانت همسرم

~
2

خیانت همسرم

~
7

شک به خیانت

~
0

شکست عشقی خوردم

~
0

پرسشنامه خیانت زناشویی

~
0

خیانت زناشویی چیست؟

~
1

مشاوره خانواده و خیانت

~
1

شک به شوهر

~
1

خیانت شوهر

~
0

درمان خیانت زناشویی

~
0

خیانت عاطفی

~
0

وابستگی شوهر به خانواده

~
1

خیانت

~
1

شک به خیانت پدر

~
1

پیدا کردن دوست

~
1

خیانت قبل از ازدواج

~
1

بخاطر اعتیاد و بی خیال ی طلاق بگیرم

~
3

خیانت مادرم به پدرم

~
1

خیانت

~
1

شک همسر به رابطه مجازی

~
6

خیانت همسر

~
6

خیانت تلگرامی شوهرم

~
1

طلاق

~
1

خیانت شوهرم

~
1

خیانت شوهرم

~
1

خیانت داماد

~
1

ارتباط پیامکی همسر

~
1

خیانت پدر به مادر

~
1

تنوع طلبی جنسی

~
2

خیانت همسر

~
3

راهنمایی

~
1

خیانت به همسر

~
1

خیانت همسر

~
4

خیانت شوهرم

~
1

رابطه نامشروع

~
1

شکل گیری این ازدواج صحیح است؟

~
1

خیانت همسر

~
3

عدم وفاداری

~
4

خيانت همسرم براي چند بار

~
3

خیانت هر دو ما :(

~
2

محمد صحت

~
1

خیانت همسر

~
1

خیانت شوهر خواهر

~